Bewaring

Bewaring


Psalm 121:5.

De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.


Jesaja 43:2 .

Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken.


Ik heb water geschilderd en  vuur. Ons leven, dat soms zo heftig kan zijn.

Heel vaag kun je in het water en het vuur mensfiguren onderscheiden.

Toen schilderde ik de ovale vorm, het is onze ingang in dit leven. Het eerste beeld van ons leven met Hem dat Hij ons heeft gegeven is de doop,Gods verbond met ons. Gods liefdevolle handen die ons leven omvatten.

In de golven en in de vlammen zie je dan ook de vogelvorm,Gods Geest is er altijd bij  ook als we door het water of het vuur moeten gaan.   


In Psalm 121:2 staat: Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.

Daar breekt op het doek dan ook het licht door.

Bij onze uitgang uit dit leven zal Hij er zijn om ons op te nemen in Zijn heerlijkheid.