Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren

Goede Vrijdag, Pinksteren , Pasen


En ziet het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.

Matthéüs 27: 51.


Onderaan op de voorgrond, de dorre takken, de doornen kroon, een woestijnachtig landschap.

Deze vormen staan symbool voor het sterven van de Here Jezus, maar ook voor onze verlorenheid in een leven zonder Hem.

De koepelvorm is het graf. Maar het sterven en begraven worden van Jezus, wordt gevolgd door Zijn opstanding;

het dorre landschap wordt een vergezicht, levend water!


Achter het gordijn zijn vleugels geschilderd. De vleugels van de engelen die de ark bedekten in het heilige der heilige, waar God wilde wonen.

Onder de vleugels de schemering, omfloerst, verhullend. In feite was God nog onbereikbaar voor de mens.


Dan: “Het is volbracht”

Het voorhangsel scheurt van boven tot beneden.

Het graf splijt open.

Het licht breekt door.

De weg tot God ligt open.


Van tussen de engelenvleugels komt de duif aanzweven. De warme gloed van de Pinkstervlam, zet de toon voor de nieuwe toekomst.