Herboren

Herboren


Rechts op het doek het oude leven, scherven, brokstukken afgebeeld als een ruwe rotspartij.

Maar nooit is voor God iets uitzichtloos, er valt licht ook op de scherven.

Hij wil die brokstukken in zijn zee van liefde laten verdrinken.

De stukken van het oude leven, zie je dan ook links onder water verdwijnen.

De golf staat symbool voor Gods trekkende liefde als een arm die wenkt.


Dan het nieuwe leven verbeeld als een vaas die gevormd wordt door de warme liefde van God.

In de vaas mensen die delen in liefde voor elkaar en in de liefde van God.

De christelijke hoop is een vast vertrouwen op Gods beloften. Vandaar de regenboog linksboven in het doek, Gods teken van het verbond met de mens.

De arend die onder de tere kleine vogel vliegt en hem zo altijd zal behoeden voor een val, staat symbool voor God, die ons wil dragen.