Keuze

Keuze


De schelpen staan symbool voor de gang door het leven.

Kiezen we voor wit of zwart, voor goed of kwaad?

We moeten kiezen, grijs is geen optie er is geen tussenweg. De grijze schelp valt van het doek af.


Als we het goede kiezen, blijft de gebrokenheid verbeeld door de gaten in de witte schelp, maar het goede overwint het kwade, de witte schelp overheerst.


Vanaf het strand kunnen we kiezen welke weg we willen gaan.

De brede weg links gaat over in een slang en eindigt tenslotte in de duisternis. De smalle weg rechts gaat soms door golven en wolken maar eindigt in het licht.


Als tegenhanger van de slang heb ik de duif geschilderd, symbool voor Gods Geest.