Schepping

Schepping


“In het begin schiep God de hemel en de aarde.”

God schiep het heelal (onmetelijk) en de aarde (stofje in het heelal). Aarde en heelal in werkelijke verhoudingen tekenen is onmogelijk.

Bij lezing van Genesis viel mij op, hoeveel aandacht God hier aan de aarde geeft.

Zo wordt bijv. het scheppen van de grassprietjes vermeld. Voor mij reden om de aarde groot in de compositie te zetten. Ik heb haar wit geschilderd. Waarom? We lezen dat God op de aarde begon met het scheppen van licht. Wit en zwart zijn zeer bruikbaar voor het uitbeelden van licht en duisternis, dag en nacht. Zij spelen een grote rol in het thema.


“Er was duisternis.”

Er was dus geen licht. Je indenken dat er geen licht is, is onmogelijk.

Kleur is licht, licht is kleur.

Zwarter dan zwart, zo moet het naar mijn beperkt voorstellingsvermogen geweest zijn voor God zei: “Er zij licht.”

De diep zwarte golven geven het woeste en ledige weer van voor de schepping van het licht. De penseelvoering en de structuur benadrukken dit. 


“Er zij licht.”

Alle kleuren van de regenboog doen mee.

De symmetrie in vorm en kleur staat symbool voor de orde die God in de schepping aanbracht. Geen starre regelmaat, maar een orde waarin ruimte is voor onderlinge verschillen in structuur en kleur, zonder chaotisch te zijn.

De vorm binnen de aarde kan een kelk voorstellen, een ontspruiten, een open gaan.

De lichtbogen die het uitspansel ingaan, versterken dit uitwaaierende effect.

De damp die opstijgt uit de aarde heb ik gebruikt om van daaruit Gods Geest over de wateren te laten zweven.