Herschepping

Herschepping


De aarde waar de Schepper begon met het scheppen van licht, is zwart geschilderd.

De zonde is in de wereld gekomen. Orde heeft plaats gemaakt voor wanorde.

Weliswaar zijn de kleuren van de schepping nog aanwezig, maar er is door het gebruik van zwart een vervuiling in het kleurgebruik gekomen. Een gebroken, vervuilde wereld rest.

Geen hoop meer?


Jawel, achter de aarde (boven de aarde) in het heelal, heb ik Gods aanwezigheid en bemoeienis met de gevallen wereld geschetst, door allemaal Ichtustekens achter de aarde te tekenen in de kleuren van de regenboog. De kleuren van de hoop! De ‘staarten‘ van de Ichtus vissen vormen lichtbogen.


De witte Ichtus vis heb ik middenin de gebrokenheid van de wereld geplaatst, symbool voor Christus komst naar de aarde.