Zekerheid

Zekerheid


Romeinen 8:38


Ik ben er van overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer.


Hoe schilder je het “niets” dat ons kan scheiden van Gods liefde? Anders gezegd: alles op deze aarde is niet instaat ons te scheiden van Gods liefde. De uitdaging werd dus alles te schilderen en in dit alles ergens toch Gods liefde aanwezig te laten zijn.


In de tekst komen veel tegenstellingen voor. Dood en leven, heden en toekomst, hoogte en diepte.

Ik schilderde de rots en het water, het massieve en het transparante, hoogte en diepte, hemel en aarde, licht en donker, veraf en dichtbij, heden en toekomst.

Het mooie van schilderen is, dat je op het doek kunt laten gebeuren, wat op aarde niet mogelijk is, maar wel in geloof. Licht dat vóór de rots langs straalt en her en der in de donkere rotswand en op de brekende golven oplicht. Gods liefdevolle aanwezigheid in alle levenssituaties.