hij was het water

Hij was het water


Hij was het water

dat als een druppel

uit de hemel viel

maar waste, waste…

tot de dijken braken

zodat een zondvloed

schoon schip maakte

vruchtwater van

de nieuwe mens