ontmoeting

Ontmoeting


Was het de ruimte tussen licht en donker

het land dat ophoudt waar de stad begint

het ritme van voetstappen op de stoep

of doodtij tussen eb en vloed


Doof, stom en blind heb ik

een kind gegroet

ben ik ontmoet

en in de ziel

gezien