vader

Vader


De man die mij heeft leren lopen

met onuitputtelijk geduld,

zich regelmatig knollen voor

citroenen liet verkopen

en na een preek zei, 'k heb

toch zo gesmuld.

Hij, die zo groot was en

toch klein, die lachen, lachen kon,

heeft vaak geschreid.

Om deze sterke man

die zelf zo zwak kon zijn,

hing hier beneden

al een waas van eeuwigheid.

Hij was mijn grote

voorbeeld, maar meer nog nu hij

niet meer is.

Het orgel heeft zijn psalm

gespeeld op de begrafenis.

Wacht op de Heer

staat op de steen,

wij samen niet alleen.